Všeobecné informácie

Zvládnutie teoretických základov opisu náhodných postupností, zvládnutie metód vylúčenia nestacionárnosti a lineárnej regresnej analýzy, metodiky identifikácie parametrov autoregresných modelov a overovanie vlastností predikčných algoritmov v prostredí štandardných návrhových prostriedkov, tvorivé využívanie získaných poznatkov pri implementácii nelineárnych modelov časových radov a kreatívne rozhodovanie sa pri výbere štruktúr analýzy podnikových dát pomocou ekonometrických metód.

Záverečné hodnotenie pozostáva zo zápočtu (40b) a skúšky (60b).

Zápočet

Zápočet pozostáva z dvoch písomiek (2x15b) a zadania (10b). Nutnou podmienkou je získanie nad polovičný počet bodov z každej časti.

Zápočtové písomky (príklady v R):

Každá zápočtová písomka minimálne 7.5b!

Zadanie:

Zadanie je skupinové (v skupine 2 študenti) za 10 bodov. Popis nájdete TU!.

Elektronickú verzia dokumentu sa odovzdáva do pripraveného Assigmments v MS Teams - možnosť získať maximálne 10 bodov, minimálne 6 bodov!

Cvičenia

Komunikácia ohľadom cvičení, prednášok, zápočtov či odovzdávanie zadaní prebieha v MS Teams - Ekonometria 2023/2024. Na cvičeniach budeme využívať programovací jazyk R v pripravenom CHI DataLabe.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvod
2.Základné štatistiky stiahnuť PDF
3.Časové rády stiahnuť PDF
4.Lineárna regresia stiahnuť PDF
5.Predikcia časových radov stiahnuť PDF
6.Štátny sviatok
7.1. písomka (1-3) 15 bodov
8.Almonovej model, Koyckov model stiahnuť PDF
9.Bayesov klasifikator stiahnuť PDF
10.2. písomka (6-8) 15 bodov
11.Opravné písomky (1.zápočet)
12.Prezentácia zadaní
13.Opravné písomky (2.zápočet)

CHI Data Lab TU!

Software RStudio TU!

Skúšobné dáta CBE k cvičeniu 2 TU!

Skúšobné dáta MAINE k cvičeniu 2 TU!