Ing. Miroslava MATEJOVÁ


Oblasti odborného záujmu

Dátová analytika
Strojové učenie
Explainable AI
Programovací jazyk R
Programovací jazyk Python

O Mne

Som internou doktorandkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Informatika. Mojim školiteľom je prof. Ing. Ján Paralič, PhD.. Témou mojej dizertačnej práce je Návrh a verifikácia zovšeobecnenej metodológie pre tvorbu a nasadenie interpretovateľných modelov analýzy dát .

  • V roku 2020 som ukončila 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Adaptácia rozhodovacích pravidiel v procese medicínskej diagnostiky pod vedením  prof. Ing. Jána Paraliča, PhD.. 
  • V roku 2022 som ukončila 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Modelovanie vplyvu faktorov súvisiacich so vznikom artériosklerotických zmien pod vedením  prof. Ing. Jána Paraliča, PhD.. 

Výučba zimný semester

Inžinierska ekonometria

zimný semester, 1.Ing

Výučba letný semester

Strojové učenie


letný semester, 1.Ing

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

Zistiť viac

Top